Gizlilik Politikası

Gizlilik politikamızın temeli kişisel ve kurumsal bilgilerin korunmasıdır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak bilgilerin gizliliğinin korunması önceliğimizdir. Kişisel ve kurumsal bilgilerin korunması için fiziksel ve elektronik ortamda her türlü önlem şirketimiz tarafından alınmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak derecelendirme işlemlerinden dolayı elde edilen kurumsal ve kişisel bilgileri bu konuda kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıs, kurum veya kuruluşlar ile paylaşmayacağımızı teyit ederiz.

Müşterilere ait bilgiler sadece ilgili müşterinin yazılı talepleri ile diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

Kişisel olmayan bilgileri, kimin internet sitemizi ziyaret ettiğini anlayabilmek, sitemizi iyileştirmek veya tanıtım faaliyetlerinde bulunmak için kullanabiliriz.

Kişisel bilgiler, kullanıcı davranışlarını incelemek, araştırmak, gereksinimleri belirlemek amacıyla sadece şirket içi politikaların belirlenmesi amacına yönelik olarak kullanılabilinir.

Gizlilik politikamız tüm şirket çalışanlarımızı kapsamaktadır.

Gizlilik kurallarımızı da içeren şirketimize ait Etik Kurallar Yönetmeliği hazırlanmış olup, bu yönetmeliğe her aşamada görev yapan çalışanı ile uymayı taahhüt etmektedir.