Commercial Register Info

Commercial Register No: 668931

Ticaret Unvanı: KOBIRATE Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Ticaret Merkezi: Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi Prenses Palas Apartmanı Kat 1 No: 106/4  Kadıköy-İstanbul

Vergi Dairesi: Göztepe Vergi Dairesi 564 053 35 26